ต้นดอนญ่า ควีนสิริกิติ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Mussaenda philippica ‘Queen Sirikit’.

ต้นดอนญ่า ควีนสิริกิติ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Mussaenda philippica ‘Queen Sirikit’.

@ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: