ต้นดอนญ่า ออโรร่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Mussaenda philippica A. Rich. var. Aurora Salit.

ต้นดอนญ่า ออโรร่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Mussaenda philippica A. Rich. var. Aurora Salit.

@ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: