ต้นดีปลี ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper retrofractum Vahl.

ต้นดีปลี ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper retrofractum Vahl.

วงศ์: Piperaceae

สรรพคุณ: ดอก รสร้อน สรรพคุณ แก้ปถวีธาตุพิการ (ธาตุดินที่พิการ)แก้ท้องร่วง ขับลมในลำไส้
เถา รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ แก้ปวดฟัน แก้ปวดท้อง แน่น จุกเสียด ท้องขึ้น อืดเฟ้อ

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: