ต้นตานหม่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Tarlmounia elliptica (DC.) H.Rob., S.C.Keeley, Skvarla & R.Chan.

ต้นตานหม่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Tarlmounia elliptica (DC.) H.Rob., S.C.Keeley, Skvarla & R.Chan.

วงศ์: Asteraceae

สรรพคุณ: ใช้ทั้งต้น รสเบื่อเย็น สรรพคุณ แก้พิษตานซาง บำรุงเนื้อหนังให้ชุ่มชื้น คุมธาตุ ขับไส้เดือนในท้อง

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: