สมุนไพร.ไทย

ต้นตาล (ตาลโตนด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Borassus flabellifer L.

ต้นตาล (ตาลโตนด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Borassus flabellifer L.

ต้นตาล(ตาลโตนด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Borassus flabellifer L.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: