ต้นตีนนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex pinnata L.

ต้นตีนนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex pinnata L.

@ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
@ สวนสมุนไพร อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: