สมุนไพร.ไทย

ต้นทุเรียนเทศ (ทุเรียนน้ำ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona muricata L.

ต้นทุเรียนเทศ (ทุเรียนน้ำ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona muricata L.

ต้นทุเรียนเทศ (ทุเรียนน้ำ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona muricata L.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: