ต้นนนทรีป่า (อะราง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz.

ต้นนนทรีป่า (อะราง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz.

@ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) พระประแดง สมุทรปราการ
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: