ต้นบัวหลวง (ดอกสีชมพู) ปทุม, ปัทมา, โกกระณต, โกกระนต, โกกนุต ชื่อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera Gaertn.

ต้นบัวหลวง (ดอกสีชมพู) ปทุม, ปัทมา, โกกระณต, โกกระนต, โกกนุต ชื่อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera Gaertn.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: