ต้นประยงค์ป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaia odoratissima Blume.

ต้นประยงค์ป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaia odoratissima Blume.

@ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: