ต้นผักเบี้ยหนู (บานเที่ยง, ผักเบี้ยเล็ก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Portulaca quadrifida Linn.

ต้นผักเบี้ยหนู (บานเที่ยง, ผักเบี้ยเล็ก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Portulaca quadrifida Linn.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: