ต้นผักแครด ชื่อวิทยาศาสตร์ Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.

ต้นผักแครด ชื่อวิทยาศาสตร์ Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.

@ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) พระประแดง สมุทรปราการ
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: