สมุนไพร.ไทย

ต้นพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย, พญาปล้องทอง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau.

ต้นพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย, พญาปล้องทอง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau.

ต้นพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย, พญาปล้องทอง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: