ต้นพระขรรค์ไชยศรี (หนาวเดือนห้า,ฝนแสนห่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Myxopyrum smilacifolium (Wall.) Blume subsp. smilacifolium.

ต้นพระขรรค์ไชยศรี (หนาวเดือนห้า,ฝนแสนห่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Myxopyrum smilacifolium (Wall.) Blume subsp. smilacifolium.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: