ต้นพริกไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper nigrum L.

ต้นพริกไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper nigrum L.

วงศ์: Piperaceae

สรรพคุณ: เถา: รสร้อน สรรพคุณ แก้เสมหะในทรวงอก แก้อติสาร (ท้องร่วงอย่างรุนแรง)
ใบ: รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ แก้ลมจุกเสียดแน่น ปวดมวนในท้อง
ดอก: รสร้อน สรรพคุณ แก้จักษุแดงเนื่องจากความดันโลหิตสูง
เมล็ด: รสร้อนเผ็ด สรรพคุณ แก้ ลมอัมพฤกษ์ ลมมุตฆาต ลมลั่นในท้อง แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ บำรุงธาตุ แก้เสมหะเฟื่อง

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: