ต้นพังกาหัวสุมดอกแดง (โกงกางหัวสุม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny.

ต้นพังกาหัวสุมดอกแดง (โกงกางหัวสุม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: