ต้นพุทธมุลี ชื่อวิทยาศาสตร์ Actephila ovalis (Ridl.) Gage.

ต้นพุทธมุลี ชื่อวิทยาศาสตร์ Actephila ovalis (Ridl.) Gage.

@ น้ำตกสุนันทา (อุทยานแห่งชาติเขานัน) ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: