ต้นพู่ระหง (พู่ระหงส์, พู่เรือหงส์) ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f.

ต้นพู่ระหง (พู่ระหงส์, พู่เรือหงส์) ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: