ต้นฟักข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

ต้นฟักข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

วงศ์: Cucurbitaceae

สรรพคุณ: ใบ: รสเย็น สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ถอนพิษอักเสบ
เมล็ด: รสมัน สรรพคุณ บำรุงปอด แก้ฝีในปอด
ราก: รสเบื่อเย็น สรรพคุณ ถอนพิษทั้งปวง

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: