สมุนไพร.ไทย

ต้นมะจอเต๊ะ (สาลิกาลิ้นทอง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus deltoidea Jack.

ต้นมะจอเต๊ะ (สาลิกาลิ้นทอง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus deltoidea Jack.

ต้นมะจอเต๊ะ (สาลิกาลิ้นทอง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus deltoidea Jack.

@ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: