ต้นมะซาง ชื่อวิทยาศาสตร์ Madhuca pierrei (F.N. William) H.J. Lam.

ต้นมะซาง ชื่อวิทยาศาสตร์ Madhuca pierrei (F.N. William) H.J. Lam.

@ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: