ต้นมะลิสถาน (มะลิก้านแดง,พุทธชาดก้านแดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum grandiflorum L.

ต้นมะลิสถาน (มะลิก้านแดง,พุทธชาดก้านแดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum grandiflorum L.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: