ต้นมะเดื่อชุมพร (มะเดื่ออุทุมพร) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus racemosa L.

ต้นมะเดื่อชุมพร (มะเดื่ออุทุมพร) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus racemosa L.

@ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
@ อุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ (มหาวิทยาลัยมหิดล) พุทธมณฑล นครปฐม
@ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) พระประแดง สมุทรปราการ
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: