ต้นยูดาส ชื่อวิทยาศาสตร์ Cercis siliquastrum L.

ต้นยูดาส ชื่อวิทยาศาสตร์ Cercis siliquastrum L.

@ เกาะคาปรี นาโปลี อิตาลี
@ ปอมเปอี นาโปลี อิตาลี
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: