ต้นรักเร่ (ดาเลีย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dahlia pinnata Cav.

ต้นรักเร่ (ดาเลีย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dahlia pinnata Cav.

@ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี บารามปูร์ บาหไรส์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: