ต้นรักอินเดีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton.

ต้นรักอินเดีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton.

@ วัดไทยลัฎฐิวันมหาวิหาร อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: