ต้นรัตนพฤกษ์ (คูณชมพู , คูนสายรุ้ง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia x nealiae H.S.Irwin & Barneby.

ต้นรัตนพฤกษ์ (คูณชมพู , คูนสายรุ้ง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia x nealiae H.S.Irwin & Barneby.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: