ต้นรางจืด (ว่านรางจืด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunbergia laurifolia Lindl.

ต้นรางจืด (ว่านรางจืด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunbergia laurifolia Lindl.

วงศ์: Acanthaceae

สรรพคุณ: ราก รสเย็น สรรพคุณ ถอนพิษเบื่อเมา แก้ไข้ตัวร้อน ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: