ต้นว่านมหาเสน่ห์ (ว่านดอกทอง,ว่านรากราคะ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Elettariopsis wandokthong Picheans. & Yupparach.

ต้นว่านมหาเสน่ห์ (ว่านดอกทอง,ว่านรากราคะ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Elettariopsis wandokthong Picheans. & Yupparach.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: