ต้นว่านแม่ยับ ดอกสีเหลือง (วอล์คกิ้ง ไอริส ดอกสีเหลือง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Trimezia fosteriana.

ต้นว่านแม่ยับ ดอกสีเหลือง (วอล์คกิ้ง ไอริส ดอกสีเหลือง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Trimezia fosteriana.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: