ต้นสมอไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia chebula Retz.

ต้นสมอไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia chebula Retz.

@ อุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ (มหาวิทยาลัยมหิดล) พุทธมณฑล นครปฐม
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

วงศ์: Combretaceae

สรรพคุณ: ใช้ผลดิบช่วยระบาย ขับเสมหะ แก้บิด แก้ไข้

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: