ต้นสร้อยอินทนิล (ดอกม่วง ใบด่าง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. cv. Variegata.

ต้นสร้อยอินทนิล (ดอกม่วง ใบด่าง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. cv. Variegata.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: