ต้นสะเลียมหอม (ไคร้หอม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Breynia thorelii (Beille) Welzen & Pruesapan. / Sauropus thorelii Beille.

ต้นสะเลียมหอม (ไคร้หอม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Breynia thorelii (Beille) Welzen & Pruesapan. / Sauropus thorelii Beille.

@ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: