ต้นสาบแมว (หญ้าดอกม่วง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob (Eupatorium catarium Veldk).

ต้นสาบแมว (หญ้าดอกม่วง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob (Eupatorium catarium Veldk).

@ สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: