ต้นส้มมะปิด (ส้มจี๊ด) ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus × microcarpa Bunge.

ต้นส้มมะปิด (ส้มจี๊ด) ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus × microcarpa Bunge.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: