ต้นส้มเสี้ยวเถา ชื่อวิทยาศาสตร์ Phanera lakhonensis (Gagnep.) A. Schmitz. / (Bauhinia lakhonensis Gagnep.)

ต้นส้มเสี้ยวเถา ชื่อวิทยาศาสตร์ Phanera lakhonensis (Gagnep.) A. Schmitz. / (Bauhinia lakhonensis Gagnep.)

@ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: