ต้นหงอนไก่ทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Heritiera littoralis Aiton.

ต้นหงอนไก่ทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Heritiera littoralis Aiton.

ต้นหงอนไก่ทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Heritiera littoralis Aiton.

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

สรรพคุณ: ราก: รสกร่อยเค็ม สรรพคุณ ขับน้ำคาวปลาหลังคลอดบุตร แก้ประจำเดือนไม่ปกติ

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: