ต้นหญ้ากุศะ (หญ้าคาอินเดีย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Desmostachya bipinnata (L.) Stapf.

ต้นหญ้ากุศะ (หญ้าคาอินเดีย) ชื่อวิทยาศาสตร์ Desmostachya bipinnata (L.) Stapf.

@ แม่น้ำเนรัญชรา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: