ต้นหญ้ารังนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloris barbata Sw.

ต้นหญ้ารังนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloris barbata Sw.

@ วัดธรรมนิยม หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: