ต้นหมวกจีน ดอกสีม่วง (เรดาร์ม่วง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Holmskioldia tettensis (Klotzsch) Vatke.

ต้นหมวกจีน ดอกสีม่วง (เรดาร์ม่วง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Holmskioldia tettensis (Klotzsch) Vatke.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: