ต้นหมากผู้หมากเมีย (หมากผู้) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyline sp. / Cordyline fruticosa (L.) Goeppert.

ต้นหมากผู้หมากเมีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyline sp. / Cordyline fruticosa (L.) Goeppert.

@ อุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ (มหาวิทยาลัยมหิดล) พุทธมณฑล นครปฐม
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: