ต้นหางนกยูงไทย (ดอกสีแดง,สีเหลือง,สีชมพู) ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

ต้นหางนกยูงไทย (ดอกสีแดง,สีเหลือง,สีชมพู) ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: