ต้นหินฟ้าแลบ (บาร์ตูนิต้า,เขียวสุรัตน์) ชื่อวิทยาศาสตร์ Strobilanthes Crispa Blume.

ต้นหินฟ้าแลบ (บาร์ตูนิต้า,เขียวสุรัตน์) ชื่อวิทยาศาสตร์ Strobilanthes Crispa Blume.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: