ต้นองุ่นต้น (องุ่นบราซิล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Plinia cauliflora (Mart.) Kausel.

ต้นองุ่นต้น (องุ่นบราซิล) ชื่อวิทยาศาสตร์ Plinia cauliflora (Mart.) Kausel.

@ เอวาฟาร์ม 888 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: