ต้นอโศกอินเดีย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyalthia longifolia Benth Hook.f. var. Pandurata.

ต้นอโศกอินเดีย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyalthia longifolia Benth Hook.f. var. Pandurata.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: