ต้นเข็มป่า (เข็มตาไก่) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora cibdela Craib.

ต้นเข็มป่า (เข็มตาไก่) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora cibdela Craib.

สรรพคุณ: เปลือกต้น: รสเมาเบื่อ สรรพคุณ ตำคั้นเอาน้ำหยอดหูฆ่าแมลงเข้าหู
ใบ: รสเมาเบื่อ สรรพคุณ ฆ่าพยาธิทั้งปวง
ดอก: รสฝาดเย็น สรรพคุณ แก้โรคตา ตาแฉะ ตาแดง
ลูก: รสเมาเบื่อ สรรพคุณ แก้ริดสีดวงงอกในจมูก
ราก: รสเฝื่อน สรรพคุณ ขับเสมหะในท้อง ขับเสมหะในทรวงอกและแก้ฝีในท้อง

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: