ต้นเข็มป่า (เข็มตาไก่) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora cibdela Craib.

ต้นเข็มป่า (เข็มตาไก่) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora cibdela Craib.