ต้นเข็มสาวใต้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Mycetia malayana (G. Don) Craib.

ต้นเข็มสาวใต้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Mycetia malayana (G. Don) Craib.

@ น้ำตกกะโรม (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
@ น้ำตกอ้ายเขียว (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: