ต้นเข็มแดง (ตาเป็ดใบยอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb. & B. Krishna.

ต้นเข็มแดง (ตาเป็ดใบยอ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb. & B. Krishna.

@ น้ำตกพรหมโลก (อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
@ http://www.herb.in.th @ http://www.สมุนไพร.ไทย

สรรพคุณ: ราก: รสหวานเย็น สรรพคุณ แก้เสมหะ แก้กำเดา บำรุงธาตุ แก้บวม แก้เจ็บ

@ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: