ต้นเครืองูเห่า (ผักแปมป่า, เล็บรอก, เล็กลอก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Toddalia asiatica (L.) Lam.

ต้นเครืองูเห่า (ผักแปมป่า, เล็บรอก, เล็กลอก) ชื่อวิทยาศาสตร์ Toddalia asiatica (L.) Lam.

Krit

I am Studying at Pramandanijjanukroah School

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: